V sociální nouzi se dnes ocitají celé rodiny. Azylových domů, kde mohou bydlet společně, je ale nedostatek

07.02.2022

Osprchovat se, dát si teplé jídlo, usnout v čisté posteli. To, co je pro většinu z nás samozřejmost, se pro lidi bez domova snadno změní v nedostižný sen. V noclehárně Arcidiecéze pražské Charity, kde se lidé bez střechy nad hlavou mohou aspoň nakrátko cítit v bezpečí, je proto vždycky plno. I v pokoji pro ženy.

O provoz noclehárny se starám já: potvrzuji příjem klientů, dohlížím na dodržování pravidel, pomáhám s věcmi, se kterými si sami neumí poradit, nasměruji je na kolegy, kteří je podpoří při hledání práce nebo vyřizování dokumentů. Spousta z těch, kteří k nám přicházejí, touží po domově, trvalém zaměstnání, po nové šanci. Umím se vžít do toho, co prožívají. Pocity bezmoci a bezvýchodnosti dobře znám z dob, kdy jsem se kvůli závislosti sám ocitl na okraji společnosti.

Návrat z ulice do běžného života není tak neobvyklý, jak si lidé často myslí. Přibližně třetina našich klientů to za podpory sociálních pracovníků zvládne hned napoprvé. Další o návrat bojují i opakovaně. Za každého, komu se cesta zpět podaří, jsem nesmírně vděčný. Dobře ale vím, že by jich mohlo být mnohem víc...

Lidé bez přístřeší potřebují nejen materiální pomoc, ale také někoho, kdo jim dodá odvahu, nabídne radu, vrátí ztracené sebevědomí. Kolegů, kteří umí poskytnout terapeutickou péči, je ale pomálu. Ani při nejlepší vůli na ně zkrátka nejsou peníze.

V sociální nouzi se dnes ocitají celé rodiny a mě moc mrzí, že nepříznivým podmínkám nemohou čelit společně. Azylových domů, které by umožňovaly společné soužití, je totiž nedostatek, a jejich zřízení je nákladné. A tak tátové často musí žít odděleně od svých manželek a dětí, kterým moc chybí.

Pomáhat lidem v nouzi má velký smysl, nejen pro ně, ale i pro jejich blízké a celou společnost. Ne vždy, a ne všude jsou ale podmínky takové, aby pomoc byla opravdu účinná a dostupná všem. Já svou šanci dostal. A ze srdce bych ji přál každému, kdo o ni stojí.

Prokop Janča

Sociální pracovník v noclehárně, Arcidiecézní charita v Praze