Nejčastěji kladené dotazy

Co přesně je vaším cílem? Čeho chcete dosáhnout?

Naším cílem je narovnat podmínky ve financování a odměňování v segmentu sociálních služeb pro příspěvkové i neziskové organizace.

V čem spočívá nerovnost?

V příspěvkových organizacích jsou zaměstnanci odměňováni platem, v nevládních pobírají mzdu. Svým příspěvkovým organizacím jejich zřizovatelé doplácejí na platy zaměstnanců automaticky a ze zákona, nevládním nikoli. Tím je vytvářen rozdíl v odměňování. A proto pro naše zaměstnance v sociálních službách nestátních organizací usilujeme za stejnou práci o spravedlivou odměnu.

O jaké konkrétní kroky usilujete?

Požadujeme změnu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který stanoví mimo jiné podmínky jejich financování. Je třeba nastavit ho tak, aby nedocházelo k diskriminaci provozovatelů sociálních služeb, zaměstnanců a klientů.

Proč se o větší podporu hlásíte právě nyní?

O řešení tohoto problému usilujeme už řadu let. Pandemie covidu-19 natvrdo odhalila, jak nepostradatelné jsou pro chod státu sociální služby, jak zásadní práci odvádějí. Nemají-li jejich zaměstnanci odcházet mimo obor, je třeba systém narovnat a stabilizovat.

Proč pořádáte o tomto tématu kampaň a nejednáte přednostně s politiky?

Přestože na toto téma upozorňujeme řadu let, nic zásadního se nezměnilo.

Proč nejdete raději dělat do státního? Nikdo vás nenutí pracovat v nevládní organizaci.

Motivace lidí pracujících v nevládních organizacích bývají často velmi osobní. U některých zaměstnanců může hrát roli jejich vnitřní nastavení, například víra.

K čemu jsou dobré nevládní organizace, nezvládl by vše zajistit stát?

Nevládní organizace doplňují potřebné sociální služby, které v současnosti stát není schopen zajistit. Např. téměř celý sektor služeb sociální prevence (azylové domy, nízkoprahová centra, terénní programy apod.) zajišťují pro stát a jeho občany nevládní organizace.

Mají lidé v neziskových organizacích a v příspěvkových organizacích stejnou kvalifikaci a náplň práce?

Lidé v nevládních organizacích i příspěvkových organizacích musejí ze zákona splňovat úplně stejné kvalifikační předpoklady a i jejich náplň práce je zcela srovnatelná.

Jak vám mohu pomoci jako jednotlivec či zástupce organizace?

Podpořit kampaň Stejná odměna může každý sdílením příspěvků na sociálních sítích a lajkováním. Pokud se pohybujete v oboru sociální práce, navrhněte sdílení i skrze účty na sociálních sítích vaší organizace.