Nejčastěji kladené dotazy

Co přesně je vaším cílem? Čeho chcete dosáhnout?

Naším cílem je narovnat podmínky ve financování a odměňování v segmentu sociálních služeb pro příspěvkové i neziskové organizace.

V čem spočívá nerovnost?

V příspěvkových organizacích jsou zaměstnanci odměňováni platem, v nevládních pobírají mzdu. Svým příspěvkovým organizacím jejich zřizovatelé doplácejí na platy zaměstnanců automaticky a ze zákona, nevládním nikoli. Tím je vytvářen rozdíl v odměňování. A proto pro naše zaměstnance v sociálních službách nestátních organizací usilujeme za stejnou práci o spravedlivou odměnu.

O jaké konkrétní kroky usilujete?

Požadujeme změnu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který stanoví mimo jiné podmínky jejich financování. Je třeba nastavit ho tak, aby nedocházelo k diskriminaci provozovatelů sociálních služeb, zaměstnanců a klientů.

Proč se o větší podporu hlásíte právě nyní?

O řešení tohoto problému usilujeme už řadu let. Pandemie covidu-19 natvrdo odhalila, jak nepostradatelné jsou pro chod státu sociální služby, jak zásadní práci odvádějí. Nemají-li jejich zaměstnanci odcházet mimo obor, je třeba systém narovnat a stabilizovat.

Proč pořádáte o tomto tématu kampaň a nejednáte přednostně s politiky?

Přestože na toto téma upozorňujeme řadu let, nic zásadního se nezměnilo.

Proč nejdete raději dělat do státního? Nikdo vás nenutí pracovat v nevládní organizaci.

Motivace lidí pracujících v nevládních organizacích bývají často velmi osobní. U některých zaměstnanců může hrát roli jejich vnitřní nastavení, například víra.

K čemu jsou dobré nevládní organizace, nezvládl by vše zajistit stát?

Nevládní organizace doplňují potřebné sociální služby, které v současnosti stát není schopen zajistit. Např. téměř celý sektor služeb sociální prevence (azylové domy, nízkoprahová centra, terénní programy apod.) zajišťují pro stát a jeho občany nevládní organizace.

Mají lidé v neziskových organizacích a v příspěvkových organizacích stejnou kvalifikaci a náplň práce?

Lidé v nevládních organizacích i příspěvkových organizacích musejí ze zákona splňovat úplně stejné kvalifikační předpoklady a i jejich náplň práce je zcela srovnatelná.

Jak vám mohu pomoci jako jednotlivec či zástupce organizace?

Podpořit kampaň Stejná odměna může každý sdílením příspěvků na sociálních sítích nebo lajkováním. Na webu www.stejnaodmena.cz si zájemci mohou dohledat i poslance ze svého kraje, jemuž mohou zaslat osobní dopis k podpoře rovných podmínek v sociálních službách.